วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ชาญทัวร์


 • กรุงเทพ โทร 02-6187418-20
 • ขอนแก่น โทร 043-247333,043-235888,043-332222
 • อุดรธานี โทร 042-343403
 • มหาสารคาม โทร 043-711529, 043-711499, 087-5195558
 • บ้านดุง โทร. 083-669-4259 , 087-422-9331 , 042-273-134
 • หนองคาย โทร 042-460205
 • บ้านไผ่ โทร 043-275311
 • เมืองพล โทร 043-339188
 • กระนวน โทร 043-252259
 • เชียงยืน โทร 043-781498
 • ศรีเชียงใหม่ โทร 042-451991
 • กุมภวาปี โทร 042-200228
 • โคราช โทร 044-272151
 • เชียงใหม่ โทร 053-246881,053-274721
 • นครพนม โทร 042-520437
 • อุบลราชธานี โทร 045-203022
 • สกลนคร โทร 042-733443
 • สมเด็จ โทร 043-861158
 • กาฬสินธุ์ โทร 043-821532
 • ชลบุรี โทร 038-781445
 • พัทยา โทร 038-719090
 • ระยอง โทร 038-808213
 • บ้านแพง โทร 042-503030
 • สว่างแดนดิน โทร 042-722755
 • ภูเก็ต โทร 089-6150999
 • นครศรีธรรมราช โทร 075-315191 , 084-8414326 , 086-9462555


 • Lazada Thailand

  • ตารางเดินรถต้นทางกรุงเทพฯ
  • สาย 18 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ เวลา 09.00น. 20.00น. 20.30น. 21.15น.
  • สาย 20 กรุงเทพฯ - ขอนแก่น เวลา 05.30น. 06.30น. 06.15น. 07.45น. 09.30น. 10.30น. 11.45น. 12.30น. 13.30น. 14.30น.
  • 15.30น. 16.30น. 17.45น. 18.15น. 19.15น. 19.45น. 20.30น. 21.00น. 21.30น. 22.15น. 22.45น. 23.15น. 23.45น.
  • สาย 22 กรุงเทพฯ - อุดรธานี เวลา 06.00น. 07.00น. 08.00น. 09.00น. 09.45น. 10.15น. 11.15น. 12.00น. 13.00น. 14.15น.
  • 14.30น. 15.00น. 16.00น. 17.15น. 18.15น. 19.15น. 19.45น. 20.15น. 21.00น. 21.15น. 22.00น. 22.15น. 22.45น. 23.15น. 23.45น.
  • สาย 23 กรุงเทพฯ - หนองคาย เวลา 07.00น. 08.30น. 19.30น. 20.15น. 21.00น. 21.45น.
  • สาย 933 กรุงเทพฯ - ศรีเชียงใหม่ เวลา 20.45น.
  • กรุงเทพฯ - เชียงยืน เวลา 09.30น. 21.30น.
  • กรุงเทพฯ - กระนวน - หนองริ้วหนัง - คำใหญ่ เวลา 10.00น. 21.15น.