วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

เส้นทางเดินรถ ชาญทัวร์

ชาญทัวร์ ให้บริการเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และรถโดยสารระหว่างจังหวัด (หมวด 3) ให้บริการด้วยรถปรับอากาศ 2 ชั้น ม.4พ เบาะนวดไฟฟ้า จัดวางเบาะโดยสาร 3 ที่นั่งจ่อ 1 แถว มีจอทีวีส่วนตัวในทุกเบาะโดยสาร เป็นแบบจอสัมผัส มีทั้งทีวีช่องธรรมดา หนังฝรั่ง หนังไทย การ์ตูน หรือฟังเพลง MP และมี WIFI 3 G บริการบนรถโดยสาร ในปัจจุบันรถที่ให้บริการ จะมีชื่อเรียกว่า S Class
เส้นทางที่ให้บริการ
สาย 20 กรุงเทพฯ - ขอนแก่น
สาย 22 กรุงเทพฯ - อุดรธานี
สาย 23 กรุงเทพฯ - หนองคาย
สาย 25 กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
สาย 933 กรุงเทพฯ - ศรีเชียงใหม่
สาย 932 กรุงเทพฯ - มหาสารคาม
สาย 24 กรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด - ดอนตาล
สาย 33 กรุงเทพฯ - บ้านแพง
สาย 18 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
สาย 827 ระยอง - นครพนม
สาย 827 ระยอง - บ้านแพง
สาย 776 หนองคาย - ภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
 
ที่จำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
กรุงเทพ โทร 02-6187418-20
ขอนแก่น โทร 043-247333,043-235888,043-332222
อุดรธานี โทร 042-343403
หนองคาย โทร 042-460205
บ้านไผ่ โทร 043-275311
เมืองพล โทร 043-339188
กระนวน โทร 043-252259
เชียงยืน โทร 043-781498
กุมภวาปี โทร 042-200228
โคราช โทร 044-272151
เชียงใหม่ โทร 053-246881,053-274721
นครพนม โทร 042-520437
สกลนคร โทร 042-733443
สมเด็จ โทร 043-861158
กาฬสินธุ์ โทร 043-821532
ชลบุรี โทร 038-781445
พัทยา โทร 038-719090
ระยอง โทร 038-808213
บ้านแพง โทร 042-503030
สว่างแดนดิน โทร 042-722755
ภูเก็ต โทร 089-6150999

Lazada Thailand

ตารางเดินรถของชาญทัวร์ในแต่ละสาย (ขาไป)

สาย 18 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

09.00 20.00 20.30 21.15

สาย 20 กรุงเทพฯ - ขอนแก่น

05.30 06.30 06.15 07.45

09.30 10.30 11.45 12.30 13.30 

14.30 15.30 16.30 17.45 18.15 

19.15 19.45 20.30 21.00 21.30 

22.15 22.45 23.15 23.45

สาย 22 กรุงเทพฯ - อุดรธานี

06.00 07.00 08.00 09.00 09.45

10.15 11.15(First Class) 12.00 13.00 14.15

14.30 15.00 16.00 17.15 18.15

19.15 19.45 20.15 21.00(First Class) 21.15

22.00 22.15 22.45 23.15 23.45

สาย 23 กรุงเทพฯ - หนองคาย

07.00 08.30 19.30 20.15 21.00 21.45

กรุงเทพฯ - เชียงยืน

09.30 21.30

กรุงเทพฯ - กระนวน - หนองริ้วหนัง - คำใหญ่

10.00 21.15

สาย 933 กรุงเทพฯ - ศรีเชียงใหม่

20.45

กรุงเทพฯ - สร้างคอม

21.45

สาย 827 ระยอง - นครพนม / ระยอง - ขอนแก่น

เที่ยวที่ 1. 08.30 ระยองปลายทางนครพนม ผ่านโคราช-ขอนแก่น-เชียงยืน-ยางตลาด-กาฬสินธุ์-สมเด็จ-สกลนคร-นครพนม

เที่ยวที่ 2. 18.00 ระยองปลายทางนครพนม ผ่านเชียงยืน-ยางตลาด-กาฬสินธุ์-สมเด็จ-สกลนคร-นครพนม (เที่ยวนี่ไม่ขายลงโคราช-ขอนแก่น)

เที่ยวที่ 3. 18.30 ระยองปลายทางบ้านแพง ผ่านโคราช-ขอนแก่น-กระนวน-กุมภวาปี-หนองหาร-สว่างแดนดิน-พังโคน-วานรนิวาส-คำตากล้า-เซกา-บึงโขงหลง-บ้านแพง

เที่ยวที่ 4. 19.30 ระยองปลายทางนครพนม ผ่านเชียงยืน-ยางตลาด-กาฬสินธุ์-สมเด็จ-สกลนคร-นครพนม (เที่ยวนี่ไม่ขายลงโคราช-ขอนแก่นนอกจากจะไม่มีเที่ยว 20.00 ถึงจะขายโคราช-ขอนแก่นลงเที่ยวนี้)

เที่ยวที่ 5. 20.00 ระยองปลายทางขอนแก่น (เที่ยวนี้จะมีเป็นบางวันต้องสอบถามก่อนเดินทาง)

*เที่ยวรถสีแดง จะเป็นเที่ยวเสริม
***ชาญทัวร์ยังไม่เปิดบริการจองตั๋วออนไลน์
>> จองตั๋วรถทัวร์บริษัทอื่น คลิ๊ก! <<


ตารางเดินรถของชาญทัวร์ของแต่ละสาย (ขากลับ)


เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

09.00 20.00 20.30 21.00 21.15

ขอนแก่น - กรุงเทพฯ

07.45 08.30 09.00(First Class) 9.40 10.00

10.30 10.35(เข้าบ้านไผ่ เมืองพล) 10.45 11.00 11.30 

11.35 (เข้าบ้านไผ่ เมืองพล) 11.45 12.00 12.45 13.15(First Class)

13.30 14.00 14.45 15.30 16.00

17.00(เข้าบ้านไผ่) 17.45(เข้าเมืองพล) 18.45(เข้าบ้านไผ่) 19.15 19.45(เข้าบ้านไผ่ เมืองพล)

20.30 21.45(เข้าบ้านไผ่ เมืองพล) 22.00 23.00(First Class) 23.30

00.45 01.45 02.30

อุดรธานี - กรุงเทพฯ

08.00 08.15 08.30 8.45 10.00

10.15 11.15(First Class) 12.00 12.45 14.00

15.30 17.15 18.30 19.30 20.15

20.30 21.00(First Class) 21.20 21.30 22.00 

22.30 22.45 23.00

หนองคาย - กรุงเทพฯ

07.45 08.30 10.30 

19.30 20.00 20.45

เชียงยืน - กรุงเทพฯ

09.05 20.35

สร้างคอม - กรุงเทพฯ

20.45

ศรีเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

19.30

กระนวน,หนองริ้วหนัง,คำใหญ่ - กรุงเทพฯ

19.30

นครพนม - ระยอง / ขอนแก่น - ระยอง

12.15 20.45 21.00 21.30

***เที่ยวรถสีแดง จะเป็นเที่ยวเสริม

***ชาญทัวร์ยังไม่เปิดบริการจองตั๋วออนไลน์
>> จองตั๋วรถทัวร์บริษัทอื่น คลิ๊ก! <<

รถทัวร์